Přihlášení do systému

Jméno:
Heslo:
Smiley faceDŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ Smiley face

Smiley face
Registrujeme aktivity v rámci celé České republiky koordinovat, shlukovat a řídit systém a jednotlivce plánované první pomoci na vyžádání, tzv. FIRST RESPONDER. Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje není partnerem žádným soukromým subjektům! Odkazy na naše webové stránky, deklarované spolupráce a garance jiných projektů vyjma aplikace KISS SHARP, jsou bez našeho souhlasu a jedná se o zneužití. Pokud kdykoliv narazíte na toto zneužití, prosím informujte nás na emailu fr@zzskhk.cz nebo telefonicky prostřednictvím kontaktů uvedených na našem webu ZZSKHK.
Smiley face

Vítejte na internetových stránkách fr.zzskhk.cz, které jsou určeny zájemcům o zařazení do systému

Plánované první pomoci na vyžádání Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje.

 

Systém First Responder ZZS KHK je provozován na území Královéhradeckého kraje.

 

Před samotnou registrací si prosím prostudujte dokument SMĚRNICE ŘEDITELE ZZS KHK (viz níže).Po registraci do systému First Responder ZZS KHK vložte do svého Profilu respondera (složka Certifikáty) následující dokumenty požadované Směrnicí ředitele ZZS KHK:

- doklad prokazující absolvování kurzu neodkladné resuscitace certifikovaného Evropskou resuscitační radou (ERC)  (nebo certifikát o absolvování kurzu pro First respondery pořádaného ZZS KHK)

- vlastnoručně podepsaný Etický kodex First respondera ZZS KHK (viz níže)

- výpis Rejstříku trestů prokazující bezúhonnost


O zařazení do systému vás budeme informovat prostřednictvím vašeho emailu uvedeného při registraci


___________________________________________________________________________________________________________________________________


Soukromí provozovatelé, firmy a instituce v Královéhradeckém kraji podporují systém První pomoci na vyžádání Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje poskytnutím automatizovaného externího defibrilátoru (AED) First responderům ZZS KHK v případě, že náhlá zástava oběhu nastane v blízkosti jejich objektu. 


Tím zvyšují šanci na přežití...


DĚKUJEME


Seznam podporovatelů systému je uveden pod samostatným odkazem ve spodní části těchto stránek.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


AKTUALITA


Již nyní můžete vyslovit zájem o absolvování certifikovaného kurz resuscitace pro 

First respondery Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje

 

!!! pište na email fr@zzskhk.cz !!!


Účast v kurzu bude umožněna pouze vybraným zájemcům z Královéhradeckého kraje po předchozí registraci do systému First responderů ZZS KHK pomocí těchto webových stránek (fr.zzskhk.cz).

ZZS KHK si vyhrazuje právo výběru zájemců podle aktuálních regionálních potřeb.Seznam veřejných kurzů Evropské resuscitační rady (ERC) naleznete na internetovém portálu https://erc.edu/ pod odkazem Course Calendar.____________________________________________________________________________________________________________________________________


Podmínkou zařazení do systému Plánované první pomoci na vyžádání Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje je bezúhonnost doložená výpisem z Rejstříků trestů.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 


V případě dotazů jsme vám k dispozici na fr@zzskhk.cz.

Tým ZZS KHK